|
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ με 5 κατευθύνσεις

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ με 5 κατευθύνσεις


Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA)". Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών των Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις:

α)           Χρηματοοικονομική Διοίκηση

β)            Διαχείριση Έργων

γ)            Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών

δ)            Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας

ε)            Μάρκετινγκ

Η επιτροπή κατάρτισης του νέου ΠΜΣ, με Πρόεδρο τον κ. Θεοδοσίου Γεώργιο, μέλη τους κ. κ Βελισσαρίου Ευστάθιο, Γερογιάννη Βασίλειο, Παπαδημόπουλο  Ιωάννη, Σαντουρίδη Ηλία, Σδρόλια Λάμπρο, Συρακούλη  Κλεάνθη και επίκουρο μέλος τον κ. Νικολόπουλο Σωτήριο, υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση για τη διοργάνωση του νέου ΠΜΣ, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και την απόφαση της Σχολής ΣΔΟ.

Η επιστημονική διδακτική ομάδα του ΠΜΣ έχοντας συσσωρεύσει πολύτιμη γνώση και εμπειρία από την επιτυχή επί σειρά ετών υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών εστιάζει στην προετοιμασία εξειδικευμένων και  ικανών στελεχών στη διοίκηση, στην ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου και των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην εμβάθυνση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Διοίκησης και Οικονομίας.

Το ΠΜΣ θα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://de.thessaly.gr

Το νέο ΠΜΣ θα προκηρυχθεί για το Α.Ε. 2015-16.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410684708-709

e-mail: postgraduate@teithessaly.gr

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr