|
Διασφάλιση Ποιότητας
Το Π.Μ.Σ. διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO:9001 από τον Ιούνιο 2013 αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές του υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της εν λόγω πιστοποίησης, οι διαδικασίες του Π.Μ.Σ. ελέγχονται εσωτερικά και εποπτεύονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης αναφορικά με την τήρηση των απαιτήσεων ποιότητας. 
Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν:
  • Διεργασίες υπευθυνότητας της Διοίκησης
  • Διεργασίες διαχείρισης πόρων
  • Διεργασίες υπηρεσιών εκπαίδευσης
  • Διεργασίες μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr