|
Οργάνωση
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων " Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. του ΤΕΙ Λάρισας διεξάγεται από μέλη  Εκπαιδευτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Δ.Δ.Ε. ή άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας ή ελληνικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και με τη δυνατότητα συνεργασίας με καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστημίων του Εξωτερικού.

Στους αποφοίτους του απονέμει τον τίτλο:

Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων - (Μaster  in Project and Programme Management»

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr