|
Αποστολή
Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Μάρκετιγκ. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τη στελέχωση των δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων. 

Το τμήμα, αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών τμημάτων,  τις απαιτήσεις του Νόμου και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2013) στο αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά σε περίοδο κρίσης.

Το περιεχόμενο Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας αναφέρεται στη λειτουργία της διοίκησης των τουριστικών μονάδων, στη διοίκηση των τουριστικών υπηρεσιών, στη στελέχωση φορέων που σχετίζονται με τον τουριστικό σχεδιασμό. Τέλος,
το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης αναφέρεται στην εφαρμογή των εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων του τουρισμού.

Το Τμήμα μας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό σύστημα. Τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού κάθε βαθμίδας, τα μέλη του Τεχνικού Προσωπικού, και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος, στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στην πραγματοποίηση σημαντικού ερευνητικού έργου και τέλος στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τα μέλη του Τμήματος έχουν επίσης αναπτύξει εκτενή δραστηριότητα στο τομέα της επιστημονικής έρευνας. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε πολλά έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων των μελών ΕΠ έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, στις επιστημονικές επετηρίδες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων καθώς και σε τιμητικούς τόμους που έχουν εκδοθεί από ελληνικά πανεπιστήμια.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr