|
ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2019-2020
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στη Γραμματεία του ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 11/9/2019


533
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr