|
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,
ότι οι αιτήσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
από Τετάρτη  12 Ιουνίου 2019 στις 11:00   έως και Τρίτη  23 Ιουλίου 2019 στις 11:00
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Για τους φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ απαιτείται χρήση του νέου ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Θ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την  υποβολή της αίτησης απαιτείται η χρήση VPN.
 
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Κουκουβάνη

1535
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr