|
Ι.Κ.Υ. (28/8/2017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στα πλαίσια του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδ. έτους 2016-2017.

 Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων,  προέκυψαν 1.200  περίπου κενές θέσεις (υποψήφιοι με ελλιπή φάκελο).

 Το Δ.Σ. του ΙΚΥ, προς επίσπευση της διαδικασίας, αποφάσισε να κληθούν 2.000 επιλαχόντες υποψήφιοι να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο.

 Επισημαίνεται ότι, έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις προκειμένου να αποφευχθεί η επαναλαμβανόμενη πρόσκληση επιλαχόντων υποψηφίων και παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να μην δημιουργηθεί προσδοκία χορήγησης υποτροφίας στους επιλαχόντες υποψηφίους, επειδή η κατάταξη  των επιλαχόντων υποψηφίων ανά Τμήμα/Σχολή,  θα γίνει  κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης  τους, με βάση τον πίνακα κατάταξης.

 

Παρακαλούνται οι ακόλουθοι φοιτητές να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το αργότερο έως και 8/9/2017.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:

 

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1

12568

1316130

ΛΑΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

2ο

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1

17074

1513079

ΚΑΚΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8ο

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

2

16216

1514093

ΤΑΣΙΩΝΑ

ΑΣΠΑΣΙΑ

6ο

ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 


1163
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr