|
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στο πλαίσιο της από κοινού λειτουργίας του Εξ’ Αποστάσεως Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του T.E.I Θεσσαλίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, να υποβάλουν:

 

Α. Στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας και στην ιστοσελίδα: http://www.ef.jcu.cz/admission/doctoral-phd-degree. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποσταλεί και Ταχυδρομικός Φάκελος στη Διεύθυνση:

 

Mag. Martina Matejckova
Faculty of Economics
University of South Bohemia
Studentka 13
370 05 České Budejovice-Czech Republic

 

B. Στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα: http://de.teithessaly.gr/story/el-GR/410/Μεταπτυχιακά.html).

 

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1. Έντυπο Αίτησης (υπάρχει διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας). Το ίδιο έντυπο θα κατατεθεί και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ  του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.              

2.      Βιογραφικό Σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα.

3.      Αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα σχετικά με το Πτυχίο έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.

4.      Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. Σε περίπτωση που το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.

5.      Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όλα τα σχετικά με τα Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθμολογίας έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Αγγλική Γλώσσα και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.

6.      Αποδεικτικό Συναφούς Επαγγελματικής Προϋπηρεσίας με σχετική περίληψη αυτής στα Αγγλικά (εάν υπάρχει) και επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.

7.      Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένα από αρμόδια όργανα.

8.      Τέσσερις  (4) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

9.      Φωτοτυπία των δύο όψεων των νέων (και με λατινικούς χαρακτήρες) δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου με τα προσωπικά στοιχεία.

10.   ∆ύο (2) συστατικές επιστολές στην Αγγλική Γλώσσα.

11.   Λοιπά προσόντα (πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, άλλη προϋπηρεσία και άλλα), επικυρωμένα από αρμόδια όργανα για εκεί όπου απαιτείται.

 

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει από 1η Απριλίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και 31 Μαΐου του 2017. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κατ’ ανώτατο όριο θα είναι δέκα (10) υποψήφιοι διδάκτορες και η επιλογή θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου, το επιλεγόμενο θέμα ή θέματα εκπόνησης, καθώς και τη συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας στα μέσα Ιουνίου (Η ακριβής ημερομηνία της θα σας κοινοποιηθεί τηλεφωνικά και μέσω e-mail από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας).

 

H διαδικασία εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής θα ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2017 και η διάρκεια Σπουδών θα είναι έξι (6) Εξάμηνα, με δικαίωμα παράτασης μέχρι και εννέα (9) Εξάμηνα. Τέλος, στην παραπάνω ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας είναι καταγεγραμμένα μια σειρά από Διδακτορικά Θέματα που καλείστε υποχρεωτικά να δηλώσετε ποιο ή ποια από αυτά σας ενδιαφέρουν.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες:

 

T.E.I Θεσσαλίας - Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων

411 10  Λάρισα

Τηλ. : 2410-684708 & 2410-684709

E-mail: postgraduate@teithessaly.gr

                       &

University of South Bohemia - Faculty of Economics

370 05 Studentka 13
České Budejovice – Czech Republic

Assoc. Prof. Dr. Ing. Dagmar Skodova – Parmova (E-mail: parmova@ef.jcu.cz) &
Mag. Martina Matejckova (E-mail: mmatejckova@ef.jcu.cz )

 

Λάρισα, 23 Mαρτίου 2017

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Π.Δ.Σ

 

Δρ. Σδρόλιας Λάμπρος  -  Καθηγητής

              Δρ. Ασπρίδης Γεώργιος  -  Αναπληρωτής Καθηγητής


1674
comments
Διαβάστε επίσης: | Όλες οι ανακοινώσεις »
Εκδήλωση "Business Success Stories” (14/12/2017)

Εκδήλωση "Business Success Stories” με κεντρικό ομιλητή τον κ. Αχιλλέα Νταβέλη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) - Αμφιθέατρο του Κτιρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.   Περισσότερα »

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε. 2017-18 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (8/12/2017)

Καλούνται οι αιτούντες ενστάσεων μετεγγραφής να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας), προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν, από 11/12/2017 έως και 15/12/2017 (ώρες 10.00 – 13.00)   Περισσότερα »

ΠΜΣ ΔΔΕΠ: Ευρώπη και Ελλάδα μετά το 2020: Προκλήσεις για τη Διαχείριση Έργων (7/12/2017)

Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Πανεπιστημιούπολη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 19:00 – 20:30  Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (5/12/2017)
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (4/12/2017)

Σας υπενθυμίζουμε οτι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι ορκωμοσίες του Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: Τουριστικών Επιχειρήσεων & Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων: Δευτέρα 11-12-2017 (ώρα 11.00) Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τετάρτη 13-12-2017 (ώρα 11.00)   Περισσότερα »

  © Copyright 2017 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr