|
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ (8/3/2019)
Στις 12/3/2019, όλα τα μαθήματα στα τμήματα των ιταλικών θα αναβληθούν.
Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα,

Χριστίνα Κλειδαρά

420
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr