|
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΓΑΛΛΙΚΉΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΘΑ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  14-16, 16-18, 18-20 (3  επιπεδα) 

  αιθ. ΤΕ 6

                           Η   ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

                            ΣΙΔΕΡΗ   ΧΡΥΣΑ


345
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr